16 Aralık 2010 Perşembe

Assisted Hatching

Assisted hatching, embriyonun çevresini saran zona pellusida adındaki zarın, embriyonun zarın dışına çıkışını kolaylaştıracak şekilde inceltilmesi veya delinmesi işlemidir. Dilimizdeki tercümesi “destekli yuvalama” ne yazık ki işlemi doğru olarak yansıtmamaktadır. Yuvalama işlemi yoktur, embriyonun zardan çıkışı assiste edilmektedir.

Zona pellusidanın görevi, yumurtanın birden fazla sperm ile döllenmesini engellemek, önce yumurtayı sonra da büyüyen embriyoyu dış etkilerden korumaktır. Embriyo normal şartlarda belli bir hacme ulaştığında zarın çevrelediği boşluğa sığmayarak zarı kendisi delmekte ve dışarıya çıkmaktadır. Ancak tüp bebek tedavisinde laaboratuar şartlarında geliştirilen bir embriyonun dış zarında bazı değişiklikler olmakta ve zarın açılması zorlaşabilmektedir.

Yapılan çalışmalar zona pellusidanın çeşitli yollarla inceltilmesi veya delinmesi/kesilmesinin, embriyonun çıkışını kolaylaştırdığını ve rahim içerisine tutunma şansını arttırdığını göstermiştir. Başarı şansının tüm hastalarda artış göstermediği, bazı özelliklere sahip hastalarda başarı artışının daha belirgin olduğu dikkati çekmektedir. Bu özel durumlar şu şekilde sıralanabilir:

1. Zona pellusidanın kalın olması (>15 µm)
2. İleri yaş hastalara ait embriyolar
3.Yavaş gelişim gösteren embriyolar
4. Dondurulmuş çözülmüş embriyolar
5. Tekrarlayan başarısızlıkları olan hastalar

Assisted hatching farklı teknikler ile uygulanabilir:
 1. Mekanik
 2. Asit tirod
 3. Pronase enzimi
 4. Laser
 5.                  Zona pellusidanın 3 boyutlu şekilde pipet ile kesilerek açılması
                  Asit thyrode ile zonanın kimyasal olarak eritilmesi
                                          Laser ışını ile zonanın buharlaştırılması
  Laser ışınının etkisi ile zonada oluşan açıklık

Hangi tekniğin daha başarılı olduğuna dair yapılan çalışmalarda tekniklerin başarı şansının benzer olduğu ancak laser sisteminin daha pahalı bir system olmasına karşın, hızlı, pratik ve kolay öğrenilir/uygulanabilir olması nedeniyle tercih edilebileceği sonucu çıkmıştır.

Hatching işlemi embriyo transferinden kısa bir süre once uygulanır.

Hatching işleminin en önemli komplikasyonu, muhtemelen embriyonun müdahale ile oluşturulan zona defektinden çıkarken bölünmesi nedeni ile oluşan tek yumurta ikizi (monokorionik ikiz) görülme riskindeki artıştır. Bu tip ikiz gebelikler komplikasyonlara açık, yüksek riskli gebeliklerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder